La Residencia Santa Berta és una residència assistida per a gent gran amb més de vint anys de funcionament que es troba als afores de la població d’Argentona.

És una residència molt petita, de 24 places residencials i 12 de centre de dia, que ens permet tractar-nos com una gran família. Tot el personal, conformat per 22 professionals, està entregat i dedicat plenament a atendre i donar benestar a tots i cada un dels residents.

Les 24 places residencials i 4 de les 12 de centre de dia estan acreditades com a Col·laboradors de la Generalitat de Catalunya. Aquest fet suposa una garantia addicional de la qualitat del servei que oferim.

1.

Volem que tots els residents se sentin el més a gust possible, satisfent al màxim les seves particulars necessitats físiques i emocionals. Per això ens basem en l’atenció professional individualitzada de qualitat i flexible. El fet de comptar amb un equip de 22 persones per atendre només a 24 persones, fa que puguem donar un tracte molt personal, proper i familiar, i intentem satisfer no nomes les necessitats sinó els desitjos particulars, com si estiguessin a casa seva.

2.

Oferir tranquil·litat i confiança a les famílies. Estem en contacte continuo amb els familiars per intercanviar-nos informació sobre la persona resident, les seves necessitats, els seus costums, els seus gustos i la seva evolució en el centre. Els familiars tenen plena llibertat per estar en el centre sempre que vulguin.

3.

Aconseguir un bon clima de treball pels treballadors de la residència. Els treballadors de Santa Berta fan les seves tasques motivats per aconseguir el màxim de benestar físic, mental i anímic de cada un dels residents. Per això treballem amb professionalitat però també amb delicadesa, respecte i flexibilitat per anar adaptant-nos a les necessitats canviants de cada persona atesa. Les jornades habituals de les auxiliars de geriatria són de 6 hores diàries per a que no es facin feixugues i en tot moment estiguin rendint planament i a gust. També seguim un programa de formació per anar adquirint coneixements i habilitats per a un tracte sempre millorable i també per a treballar de forma més professional i convenient per a ells mateixos. El fet de treballar a gust i amb il·lusió reverteix directament en el bon tracte amb els residents, els quals se senten confortables i ben atesos i les famílies així ho perceben i agraeixen.